MY WIFE IS VERY UPSET

MY WIFE IS VERY UPSET

Banta ek ! sadhu se bola” Baba, meri biwi bahut pareshan karti hai, koi upay batao.

Sadhu: Beta, upaay hota to main sadhu kyun banta?