LADY

LADY

A lady asked Santa: LIPTON di chah hai?

Santa replied: Mainu ta nahi hai ji, tainu hai ta lipat ja…